Vaszary Kolos képmása

Vaszary Kolos képmása
Mester: Vaszary János (Kaposvár 1867 - Budapest 1939)
Készült: 1892
Technika: olaj, vászon
Méret: 220 x 121 cm
Jelzés: Jelezve jobbra fönt Vaszary 1892

Álló, szembenéző, egész alakos kép. A főpap karinget visel, fején pileolus. Mellén pectorale és a Szent István-rend nagykeresztje. Bal keze karosszék karfáján, balra mellette pásztorbot. Vaszary Kolos (1832-1915) bencés rendi szerzetes. Pappá szentelték 1855-ben, pannonhalmi főapáttá választották 1885-ben, 1891-től hercegprímás, esztergomi érsek, 1893-ban bíboros lett.