Ásványtár


A Pannonhalmi Főapátság gyűjteményi folyosóján ásványtárának legjelentősebb darabjait helyezték el. A teljes gyűjtemény mintegy 4500 darabot számlál, melynek 18-19. században gyűjtött darabjai által az ország egyik legkiemelkedőbb ásványtára.

A rend az 1802-es visszaállításakor az oktatást kapta egyik fő feladatának. Természettudományos gyűjteményeit ettől kezdve fejleszti folyamatosan. Az ásványtár anyaga főként a Spaits István exjezsuitától 1802-ben és a Mitterpacher-örökösöktől 1833-ban megvásárolt gyűjteményen alapul. A történeti értékű geológiai ritkaságokat tisztítás és beazonosítás után tudományos rendszerben, látványtár formájában helyezték el, szemléltető anyaggal kiegészítve. A Pannonhalmi Főapátsági Múzeum több mint kétéves munkája során az ásvány-, őslény- és kőzetgyűjtemény feltárása, számítógépes adatbázisban való dokumentálása, történeti rekonstrukciója és leíró adatolása történt meg. A gyűjtemény revízióját az ELTE Természettudományi Kara, a Természetrajzi Múzeum Ásvány- és Kőzettárának szakemberei, valamint Bodorkós Zsolt László geológus végezte el.

A gyűjteményi folyosón kialakított látványraktárba bepillantást nyújtó kiállításon túl a teljes ásványtár fotó és leíró adatainak a Pannonhalmi Főapátsági Múzeum által használt MúzeumDigitár múzeumi nyilvántartó rendszerbe történő feltöltése és webes közzététele megvalósult. Ez által nem csupán a Pannonhalmi Gimnázium diákjai, de a geológiai és természettudományos kutatás, valamint az azt oktató intézmények számára válik elérhetővé ez a még 19. századi felfogás szerint rendszerezett egyedülálló gyűjtemény.

„A talaj a gyűjtők kincsestára” – idézte Susan Sontag filozófus A vulkán szerelmese című regényéből Frazon Zsófia, a Néprajzi Múzeum etnográfus muzeológusa a kiállítást megnyitó beszédében – „A gyűjtők emberek, akiket szenvedély hajt, hogy a köveket megtalálják, csodálják és gondolkodjanak róluk, majd tudásuk és vágyaik szerint kollekcióba rendezzék. A kincsestárak pedig helyek.” Az egymást követő tárlókban a tűz, a víz, a fény, a por, a csillogás és a rajzolatok tematikus csoportjait tudományos fogalmak és a Szentírás mondatai kötik és hangolják össze finoman. „Geológia és a teológia világa, a föld és az Isten tanítása. Emellett olyan fajta tudományos érdeklődés, amelyben a tanítás, az okítás és a szemléltetés mellett az esztétika is kitüntetett szerepet kap.”