Ubaldus Esztergom-szenttamási prépost pecsétje

Ubaldus Esztergom-szenttamási prépost pecsétje
Készült: 1230 körül
Technika: vörös viasz
Méret: 2,7 x 2,8 cm
Proveniencia: Pannonhalma, Bencés Főapátsági Levéltár, Capsa 18 R

A nagymértékben sérült pecsét álló fõpapalakot ábrázol, aki mindkét kezét maga elé hajlítja. Köriratának töredéke VBA[LDI... PREP]OSIT[I].