Szt. Tádé apostol vértanúsága

Mester: Nicola Bertuzzi, másként L'Anconitano (Ancona 1710 körül - Bologna 1777)
Technika: olaj, vászon
Méret: 60,5 x 85cm
Jelzés: vakkereten felirat S. Tadeo Apos...

A Perzsiában mártíromságot szenvedett Szent Júdás Tádé apostol halálának pillanatát a festő rendkívül energikus kompozícióban fogalmazza meg. Szinte minden részletrõl lemond a pszichológiai jellemzés, a szuggesztivitás érdekében. A földre rogyó aggastyán és a darabokra törõ bálványszobor keltette érzelmeket a megdöbbent arcok, deklamáló gesztusok közvetítik felénk. Az alakok arányai, az olykor torz arckifejezések arról tanúskodnak, hogy a groteszk elemek nem voltak idegenek a mester ízlésétõl. Legutóbb az anconai születésű, de Bolognában működõ Nicola Bertuzzi œuvre-jébe sorolták a képet.