Szigfrid apát síremléke

Készült: 1365 után

1355-ben a garamszentbenedeki monostor éléről került a pannonhalmi apáti méltóságra Szigfrid. Részt vett a rend reformján munkálkodó visegrádi apátgyűlésen, és amint sírfelirata mondja, dicséretesen megújította a pannonhalmi kolostort is. A szerzetesi öltözékben meghökkentő élethűséggel ábrázolt idős ember megtört arcából Pannonhalma történetének egyik legjelentősebb szerzetesi egyénisége tekint ránk, aki a kőre vésett felirat szerint kolostorát dicséretes módon megújította.