Szent Skolasztika megdicsőülése

Szent Skolasztika megdicsőülése
Mester: Magyarországi szobrász
Készült: 1748 körül
Technika: aranyozott, festett hársfa
Méret: m. 90 cm
Proveniencia: A celldömölki bencés apátsági templomból.

A Celldömölkről származó, Szent Benedekhez hasonló kompozícióban ábrázolt bencés női szent, nem tartozhatott ugyanahhoz az oltárhoz. A felhők megformálása, a szent nő ülő helyzete nemcsak eltér Szent Benedekétől, de ügyetlenebb megformálású is, bár a redőkezelés mutat hasonlóságot. A kedves, kövérkés arc kevésbé kifejező. Azonos műhelyben dolgozó más-más kéz faraghatta a két szobrot. A női szent hiányzó attribútuma könyv lehetett.