Szent Ferenc elragadtatása

Szent Ferenc elragadtatása
Mester: Schaller István (Bretz/Tirol 1708 -Sopron 1779)
Technika: olaj, vászon
Méret: 40 x 22 cm
Proveniencia: Vétel Berghoffer Mihály püspök, győri nagyprépost hagyatékából, 1835.

A kép Maulbertsch egy rézkarcon (J. G. Haid, 1760 körül, Bécs) megörökített kompozíciójához kapcsolódik, a festménymintaképet azonban nem ismerjük. Jóllehet korábban a festményt és párdarabját, a Mária látogatásavázlatot (A.24.) mint Maulbertsch művét tartották számon, de a gyengébb kvalitás, nehézkes előadásmód, hibás rajz arra vall, hogy nem a mester saját kezű alkotásai, hanem a soproni Schaller István művei. A festő ismert hiteles alkotásai, freskói, oltárképei alapján ez a feltevés tűnik elfogadhatónak.