Sajghó Benedek szerzetesi fogadalomlevele

Készült: 1717
Technika: papír, 12,5 x 32 cm
Proveniencia: Készítése óta a pannonhalmi levéltárban őrzik.

A nagyszombati származású Sajgó Benedeket 1717. január 25-án tett szerzetesi fogadalmat. 1722-ben, harminckét éves korában főapáttá választották. A latin nyelvű fogadalomlevél aljára feljegyezték a főapát 1767-es halálozási évszámát is.