Péter és Pál apostol, Szent Szerb Száva és Szentéletű Simeon szerzetes

Péter és Pál apostol, Szent Szerb Száva és Szentéletű Simeon szerzetes
Mester: Közép-orosz mester
Készült: 18. század első fele
Technika: fa, tempera
Méret: 28 x 22,5 cm
Proveniencia: A Lónyayhagyatékból, 1945/46.

A szentek felhősávból két kézzel áldást osztó, Emmánuel Krisztus felé fordulnak. A keretsávon ószláv feliratok nevezik meg őket Csodatévő Szent Száva szerb érsek, Péter apostol, IC XC, Pál apostol, Csodatévő Szentéletű Simon mürótárasztó. Az ikon stiláris jegyei, a test-, a drapéria- és a háttérrészletek, valamint a színskála alapján datálható és kapcsolható közép-orosz műhelyhez. A két szerb nemzeti szent 14. századi ikonográfiájának felújítása a 18. század elején kibontakozó Imperium Illyricum gondolatköréhez s a szerb önállósodási törekvésekhez kapcsolódott, és eljutott a pánszlávizmust támogató Oroszországba is.