Pázmány Péter arcképe

Pázmány Péter arcképe
Mester: Közép-európai (prágai ?) festő
Készült: 1616 körül
Technika: olaj, vászon
Méret: 49 x 40 cm
Proveniencia: Ajándék magángyűjteményből.

A jellegzetes Pázmány-vonásokat viselő, mellképen legfeltűnőbb az ábrázolt öltözéke. Pázmány Péter 1614-ben azzal a kéréssel fordult a jezsuita rend generálisához, hogy a személyét ért támadások miatt adjon engedélyt a Társaság elhagyásához, és a karthauzi rendbe való átlépéshez, majd a következő évben azért kért felmentést fogadalmai alól, hogy világi papként élhessen. Az engedéllyel, amely új szerzetesrend választását tette lehetővé számára, 1616 áprilisában élt, amikor a pápa kívánságára a szomaszka rend tagjai közé állt. Ennek a rendnek a ruházatát viseli a képen - s noviciátust kezdett a prágai nuncius vezetésével. Új rendi köteléke bizonyosan megkönnyítette még ugyanezen év szeptemberében esztergomi érseki kinevezését is.