A pannonhalmi konvent pecsétnyomója

Készült: 1258 előtt

Talán Uros apát monostorkormányzatához köthető, és főleg a hiteleshelyi oklevelek megpecsételésére vették igénybe. Felirata: + S(igillum) CAPITULI S(ancti) MARTINI DE SACRO MONTE PANNONIE. Központi alakja Szent Mártont ábrázolja főpapi díszben; a mellékalakok Szent Márton életrajzának arra az epizódjára utalnak, amely a püspöknek a császári udvarban látogatását és az ottani lakoma történetét mondja el. Eszerint a tisztelet jeleként elsőként neki átnyújtott ivóedényt másodikként nem az uralkodónak, hanem a kíséretéhez tartozó közrendű papnak adta át.