Oltár terve

Oltár terve
Készült: 1803-1805 körül (?)
Technika: papír, tusrajz
Méret: 51,6 x 35,9 cm

A homlokzati nézet és alaprajz az Andrea Adami-féle Szent Kereszt-oltár tervét utánozza, mint a János frátertől származó Mária-oltár terve. Mivel arányai és szélessége is megegyezik amazéval, elképzelhető, hogy a Mária-oltár egyik tervváltozatáról van szó.