Nagy Szent Gertrúd

Nagy Szent Gertrúd
Mester: Pápai szobrász
Készült: 1759
Technika: aranyozott, festett hársfa
Méret: m.123 cm
Proveniencia: A bakonybéli bencés apátsági templomból.

A 13. században élt Nagy Szent Gertrúd a ciszterci rend tagjaként a Jézus szíve misztika kifejlesztője. A szobor a bakonybéli templomból származik, amelynek főoltárát pápai szobrász és fafaragó készítette 1758-ban. Pápai festő, Pollinger Ignác festette a főoltár képeit, valamint a Szeplőtlen Szűz és Szent Benedek mellékoltárokat is 1759-ben. A templomot és az oltárokat 1878-ban megújították, lehetséges, hogy ekkor távolították el egyes szobrait. Szent Gertrúd valószínűleg a Szeplőtlen Szűz-oltárnak volt kísérő alakja. A 19. századi aranyozás, az erősen átfestett arc, a másodlagos kezek nagymértékben lerontják a szobor eredeti művészi kvalitásait.