A maroseperjesi apát pecsétje

Készült: 1230 körül
Technika: vörös viasz
Méret: 3,6 x 3,4 cm
Proveniencia: Pannonhalma, Bencés Főapátsági Levéltár, Capsa 18 R

Jobbjában pásztorbotot tartó, álló főpapot ábrázoló, mandorla alakú pecsét. Csúcsainál törött. Töredékes körirata [S]IGILLU(M) ABB[ATIS] DE EPERI[ES].