Magyarországi Szent Erzsébet

Magyarországi Szent Erzsébet
Mester: Franz Richter győri karmelita szobrász műhelye
Készült: 1725-1730
Technika: hársfa, eredetileg polikróm, a festékrétegeknek csak nyomai maradtak, karja, dicsfénye, részben attribútumai, a koldus karjai hiányoznak
Méret: 112 cm

Az eredeti gazdag festését elvesztett, megcsonkított Szent Erzsébet-szobor még így is őrzi kiváló plasztikai értékeit. Ruházatának korhű, aprólékos bemutatása, a bal vállról induló, nagyvonalúan elhelyezett köpeny dús redői olyan jellegzetességek, amelyeket a pannonhalmi Boldogasszony-kápolna Szent Benedek-oltárának nőalakjain is felfedezhetünk. A Szent Erzsébet-szobrot a győri karmelita műhely faraghatta az 1720-as évek második felében az apátsági templom egyik mellékoltára számára.