Lónyay Ödönné, Pázmándy Vilma

Lónyay Ödönné, Pázmándy Vilma
Mester: Györgyi Giergl Alajos (Pest 1821 - Pest 1863)
Készült: 1859
Technika: olaj, vászon
Méret: 70 x 52 cm
Jelzés: Jelezve balra a váll mellett Giergl 859
Proveniencia: A Lónyayhagyatékból, 1945/46.

A portré a szomori és somorodi Pázmándy család Dénes nevű fiának - aki Komárom megyei alispán s országgyűlési követ volt - húszéves leányát, Pázmándy Vilmát (1839 - 1919) ábrázolja. Az ő fia volt Lónyay Gábor gróf, valamint Lónyay Elemér herceg. A portré az ún. Lónyayportrésorozat kései darabja. Györgyi Giergl Alajos bécsi akadémiai tanulmányai s Karl Rahl osztrák festőművésszel tett olaszországi tanulmányútja után került sor e képmás megfestésére. A művész arcképrendeléseinek száma 1857től igen megszaporodott, az ország legjobb hírű családjai ajánlották egymásnak.