László apát (1309-1311) pecsétje

Mester: 1309

Mandorla alakú pecsétmezőben a pecsét tejes magasságát elfoglaló, álló főpap képe. A pecsét alsó sarka letört. Az ornátust viselő apát jobbját áldásra emeli, baljában pásztorbotot tart. Gyöngysorok közé foglalt körirata a képmezőben folytatódik S(IGILLVM) ABB(AT)IS S(AN)C(T)I [MA]RT(IN)I [DE S]AC[RO] MO(N)TE PAN(NONIE).