Krisztus a kereszten a Fájdalmas Anyával és Szent János evangélistával

Krisztus a kereszten a Fájdalmas Anyával és Szent János evangélistával
Mester: Németalföldi (antwerpeni?) festő
Készült: 16. század második fele
Technika: tölgyfa
Méret: 108 x 78 cm

A festmény elsősorban ikonográfiai programjának gazdagsága miatt érdemel figyelmet. A kereszt alatt baloldalt, az Istenanya ül a földön, a kereszt másik oldalán Szent János evangélista monumentális alakja áll. Szembetűnő ikonográfiai elem a keresztfára tekeredő vörös kígyó és az előrebukó csontváz, kezében összetört nyíllal, amelyek a középkori művészetből eredő, a reformációban új értelmezést nyert formák. Krisztus jobbján a felhőkben a kegyelmet megszemélyesítő nőalakot látunk báránnyal és gyermekkel