Krisztus

Krisztus
Mester: Johan Josef Resler (Bécs 1700 - Bécs 1771) műhelye
Készült: 1750 körül
Technika: hársfa, kréta, eredetileg polírozott kréta, karja, kézfeje hiányzik, lábfeje, orra kiegészített
Méret: m.140 cm
Proveniencia: A barokk főoltárról.

A felhőn álló Krisztus-szobor feltehetően az apátsági templomnak az 1750-es években készült főoltáráról származik. A szobrot vastag gipszréteg borította, amely alatt csak töredékesen maradt meg az eredeti fehér polírozott krétabevonat. A Krisztus mennybemenetelét bemutató töredékes kompozícióban Krisztus alakja a felhőn súlytalanul áll. A szobor az oltár oromzati szoborcsoport központi alakja lehetett.