Ismeretlen pannonhalmi várnagy sírkövének töredéke

Ismeretlen pannonhalmi várnagy sírkövének töredéke
Készült: 14. század vége - 15. század.
Technika: vörösmárvány
Méret: 19,5 x 33,5 x 6,5 cm.

Sírkő darabja gótikus minuszkulás körirat töredékével ...la(us) § castella(nus) § de § s... A legelső, töredékes betű többféle feloldást megenged, de például biztos, hogy nem s, így a név nem lehet Ladislaus. Középkori pannonhalmi várnagyokról több írott adat is fennmaradt, de a sírkőtöredék nem hordoz elegendő információt ahhoz, hogy az ismert nevű várnagyok bármelyikéhez kapcsoljuk a darabot, vagy akár egy eddig nem ismert várnagy személyéhez kössük.