A pécsváradi apát pecsétje

magyar
Készült: 1215 körül
Technika: természetes, sötét színű viasz
Méret: 50 x 30 mm
Proveniencia: Pannonhalma, Bencés Főapátsági Levéltár,Capsa 32 P

Mandorla alakú pecsét, jobbjában pásztorbotot, behajlított baljában könyvet tartó álló alakkal. majuszkulás körirata + SIG[ILLVM AB]BAT[IS] WARADIENSIS.