Kálmán király pecsétje

Kálmán király pecsétje
magyar
Készült: 1100 körül
Technika: természetes színű viasz
Méret: 86 mm
Proveniencia: Pannonhalma, Bencés Főapátsági Levéltár, Capsa 13 A

A pannonhalmi alapítólevél átírására függesztett kör alakú királyi pecsét. Az uralkodófigura támla nélküli, pad alakú trónuson ül. A szimmetrikus testtartású királyalak tunikát és teste előtt háromszögű formát felvevő, a jobb vállon összekapcsolt klamyst visel. A rövidülésben ábrázolt, alacsony zsámolyra helyezett lábfejek zártak, a térdek szétnyílnak. A tunika a lábak mellett egyenesen ráncolt, a lábak között apró, íves redőkbe rendeződik. Karjait könyökben meghajlítva oldalra tartja, jobbjában függőleges pálcát, a balban kereszttel díszített országalmát emel. Majuszkulákat tartalmazó, rekonstruált körirataCOLOMANNVS DEI GRATIA VNGARORVM REX