II. András király második nagypecsétje

magyar
Készült: 1224
Technika: természetes színű viasz
Méret: 110 mm
Proveniencia: Pannonhalma, Bencés Főapátsági Levéltár, Capsa 1B

Cipó alakú felségpecsét középütt az uralkodó trónuson ülő képével. A király nyitott, liliomos koronát visel. Karjait testéhez hajlítja térdére helyezett jobbjában liliomos végű jogart, melle elé hajlított baljában keresztes országalmát tart. Az alak jobb vállánál sugárirányú vonalakkal osztott kör, bal vállánál holdsarló, benne örvénylő forma. Vonalkeretbe foglalt körirata kétsoros. A külső kör ANDREAS D(E)I GRA(CIA) VNGARIE DALMACIE CROACIE RAME S(ER)VIE GALICIE REXA belső kör SIGILL(VM) SECVNDI ANDREE REGIS TERCII BELE REGIS FILII