II. András király harmadik nagypecsétje

magyar
Készült: 1232
Technika: természetes színű viasz
Méret: 110 mm
Proveniencia: Pannonhalma, Bencés Főapátsági Levéltár, Capsa 55 A

Cipó alakú felségpecsét középütt az uralkodó trónuson ülő képével. A király nyitott, liliomos koronát visel. A kerekded arcot hullámos haj keretezi. A lábak egyenesek. Karjait testéhez hajlítja térdére helyezett jobbjában liliomos végű jogart, melle elé hajlított baljában keresztes országalmát tart. Háromsoros köriratának sorait vonalak választják külön. A külső körben ANDREAS D(E)I GRA(CIA) VNGARIE DALMACIE CROACIE RAME S(ER)VIE GALICIE REX a középső körben SIGILL(VM) SECVNDI ANDREE REGIS TERCII BELE REGIS FILIIa belső körben ALIA SIGILL(A) S(VN)T FALSA ISTVD SIGILL(VM) E(ST) VERV(M).