Az áhítattól a szenzációig. Pannonhalma grafikai kincsei


A Pannonhalmi Főapátság metszettára rendkívül sokrétű, de nem tudatosan, módszeresen alakított gyűjtemény. Az ebből az anyagból válogatott kiállítás ezért elsősorban az itt őrzött grafikai anyag funkcióit és funkcióváltásait kíséri figyelemmel.

A grafika-funkciók vizsgálatakor előtérbe került a hely és az identitás kapcsolata, ami a Pannonhalma-képek rendszeres összegyűjtésében nyilvánult meg, dokumentálta a korábbi állapotokat és a változásokat. A bencés tematika, az ún. benedictina kiterjedt más országok monostorainak (pl. Lambach, Göttweig, Kremsmünster, stb.) és a régi és kortárs szerzetesek arcképeinek gyűjtésére is. A legfontosabb azonban a követendő ideálok, elsősorban a rendalapító Szent Benedek és a többi bencés szentek képi ábrázolásának szem előtt tartása volt.

A kolostor falai közt is fontos volt a külvilág ismerete. Ezt a könyveken kívül a metszetek biztosították, akár illusztráció, akár önálló lap formájában. Nemcsak a hazai tájak nyíltak meg, hanem a távoli országok is. (Az exotikus vidékek – legalább felületes – ismerete pedig a misszionálás szempontjából vált érdekessé.)

A politikai események közül a szerzeteseket érthetően az egyházi ügyekhez kapcsolódó történések érdekelték. Gyűjtőkörükben azonban nemcsak a katolikus, hanem a protestáns tematika is megjelent.

A gyűjteményben a populáris grafikát legnagyobb számban a kis ájtatossági képek képviselik. Ugyanakkor a műfaj világi tematikái is jelen vannak:  szenzációs események ábrázolásai, karikatúrák, vagy a régi mindennapok kereskedelmi grafikája.

A tárlat a HOM Miskolci Galéria Szalay gyűjteményében (Petró-ház, Hunyadi János u. 12.) augusztus 28-ig látogatható hétfőtől csütörtökig 9 – 15 óra, pénteken 9 – 13 óra között.

 

Petneki  Áron, a kiállítás kurátora