Göncöl spalatói érsek pecsétje

magyar
Készült: 1222
Technika: természetes színű viasz
Proveniencia: Pannonhalma, Bencés Főapátsági Levéltár, Capsa 6 A

Kör alakú főpapi pecsét, közepén trónuson ülő, ornátust viselő főpap képével. A fõpap jobbját felemeli, baljával pásztorbotot tart. Köriratának csak kezdete olvasható SIGILL[...].