Deészisz kiválasztott szentekkel

Deészisz kiválasztott szentekkel
Mester: Észak-orosz mester
Készült: 17. század második fele
Technika: fa, tempera, fémborítás
Méret: 36,5 x 32,3 cm
Proveniencia: A Lónyayhagyatékból, 1945/46.

Krisztus két oldalán az Istenszülő és Keresztelő Szent János áll kérő gesztussal. Alattuk a rátét-dicsfények felirata szerint Teológus Szent János és Igazhitű Szent Simeon leboruló alakjai. Az alakok és a trónus kivételével az egész felületét virág- és indamotívumos lemezekből álló ötvösborító fedi. Krisztus alakja ritkán másolt, 12. századi eredetű, Novgorodban elterjedt típust követ. Az ikon stilárisan észak-orosz műhelyhez köthető.