Czudar László apát (1362-1372) pecsétje

Czudar László apát (1362-1372) pecsétje
Készült: 1362 körül
Technika: leszakadt viaszlenyomat
Méret: 63 x 40 mm
Proveniencia: A 18. század végétől a budai (majd pesti) egyetem diplomatikai szemléltető eszközei közé tartozott.

Baldachinnal fedett, magas fülkében álló Szent Márton-kép. A szent alakja alatt a pecsét tulajdonosának címerpajzsoktól közrefogott, kis méretű, imádkozó alakja. A címerek heraldikailag jobbra forduló szárnyas figurát (angyalt?) ábrázolnak. Körirata S(IGILLUM) LADIZLAI ABB(AT)IS [MONASTERII SANCTI M]ARTINI S(A)C(R)E MONTIS PANNON(IE). A 18. században már leszakadt állapotban reprodukált pecsétnyomat iskolatörténeti emlék is. Tanúsítja, hogy a 18. század végén szemléltető eszközök gyűjteménye segítette Budán a magyar történelem egyetemi oktatását.