Czanger Simon címereslevele

Készült: 1631

A dömölki apátság egyike Pannonhalma legkorábbi fiókmonostorainak, levéltára 1752-ben került be a főapátsági levéltárba. Ez lett a sorsa Czanger Simon címereslevelének, melyben II. Ferdinánd király az osztrák származású, birodalmi nemességgel már rendelkező Czanger családnak magyar nemességet és birodalmi nemesi címerükkel azonos magyar nemesi címert adományozott. A gazdagon díszített, könyv alakú armális elején az oklevélnyerő védőszentjének, Szent Simon apostolnak egész alakos miniatúraképe látható.