Bevonulás Jeruzsálembe

Bevonulás Jeruzsálembe
Mester: Kárpát-vidéki román mester
Készült: 18. század vége
Technika: fa, tempera, aranyozás
Méret: 36 x 33 cm
Proveniencia: A Lónyayhagyatékból, 1945/46.

Krisztus áldást osztva szamárcsikón vonul, mögötte az apostolok csoportja, előtte egy félköríves kapu előtt várakozó emberek barkaágakat fognak. Az ábrázolás a hagyományos ikonográfia népies megfogalmazása. A megvalósításnak a képzettség hiányosságai szabtak határt. A háttér ege aranyozott, vésett virág- és indamotívummal díszített. A tábla hátoldalán cirill betűs, román nyelvű felirat jelöli meg az ikon helyét az ikonosztázban 3 VIRÁGVASÁRNAP (az Ünnepsorban az ún. Krisztus-ünnepek között a harmadik). Kerete rokokó, aranyozott, festett, akanthuszleveles kartus.