Aratási ünnep (Brüsszeli búcsú)

Aratási ünnep (Brüsszeli búcsú)
Mester: ifj. David Teniers (Antwerpen 1610 - Brüsszel 1690)
Készült: Antwerpen, 1650-60
Technika: olaj, vászon, 61 x 87 cm
Jelzés: Hátoldalán két pecsét az egyik Viczay József gróf piros gyűrűpecsétje, a másik ismeretlen eredetű, töredékes masnin lógó medaillonban kalligrafikus M betű, mellette alul sima, felül kannelúrázott oszlop töredéke
Proveniencia: A Viczay-gyűjteményből, 1833.

David Teniers jól ismert szólások és közmondások képi tolmácsolásával figyelmeztette embertársait a kicsapongó életmód következményeire. Csaknem valamennyi falusi ünnepábrázolásán felbukkan a dudás figurája, de összetett moralizáló tartalma miatt önálló képtémaként is gyakran megjelenik œuvre-jében. A dudásban ugyanis a kicsapongó és léha életmód megtestesítőjét látták a kortársak. A sonkát szeletelő férfi és a poharát magasba emelő társa ebben a kontexusban a mértéktelenség szimbólumai.