Angyal

Angyal
Mester: Johan Josef Resler (Bécs 1700 - Bécs 1771) műhelye
Készült: 1750 körül
Technika: hársfa, festékrétegek eltávolítva, eredetileg krétabevonatú, karok, lábak, szárnyak hiányoznak
Méret: m. 115 cm
Proveniencia: A barokk főoltárról.

A lefelé tekintő, eredetileg lebegő angyal az apátsági templom barokk főoltáráról származhat. A másik angyalszoborral együtt a Krisztus mennybemenetele szoborcsoporthoz tartozhatott. A főoltár többi szobrához hasonlóan eredetileg krétabevonatú volt, és szintén Johann Josef Resler műhelyében készült.