Angyal

Angyal
Mester: Johan Josef Resler (Bécs 1700 - Bécs 1771) műhelye
Készült: 1750 körül
Technika: hársfa, festékrétegek eltávolítva, eredetileg krétabevonatú, karok, lábak, szárnyak hiányoznak
Méret: m. 115 cm
Proveniencia: A barokk főoltárról.

Az eredetileg lebegő angyal az apátsági templom barokk főoltáráról származhat. Lehetséges, hogy a Krisztus mennybemenetele kompozíció része volt. Az angyal fejtípusa, ruhátlan testének megformálása, a testvonalat követő lágy és visszafogott drapériakezelés Johann Josef Resler bécsi szobrász szobrainak a sajátja, hasonló megfogalmazásúak a pozsonyi Trinitárius templom Szent Mihály-mellékoltárának egyik arkangyala és a bécsi Trinitárius templom Szent Kereszt-oltárának angyalai.