Mária látogatása Erzsébetnél (Vizitáció)

Mária látogatása Erzsébetnél (Vizitáció)
Mester: Schaller István (Bretz/Tirol 1708 - Sopron 1779)
Technika: olaj, vászon
Méret: 41 x 22,7 cm
Proveniencia: Vétel Berghoffer Mihály püspök, győri nagyprépost hagyatékából, 1835

Ezt a vázlatot sokáig Franz Anton Maulbertsch œuvre-jébe sorolták. Stílusa, az alakok és arcok megformálása azonban nem Maulbertschcsel vagy iskolájával, hanem a Dunántúlon működő Schaller István festő műveivel mutat közelebbi kapcsolatot. A karéjos felső lezárásból következtetve képünk oltárkép vázlataként készülhetett, rendeltetését, kivitelezését azonban nem ismerjük. Hiteles és pontos meghatározása mindebből következően nehézségekbe ütközik, azt sem tudjuk bizonyosan, hogy a két vázlat, a Mária látogatása és a Szent Ferenc látomása eredetileg is egybetartozott, azaz egyazon összefüggésben készülte.