Jubileumi emléklap Pannonhalma alapításának 700. évfordulójára

Jubileumi emléklap Pannonhalma alapításának 700. évfordulójára
Mester: Johann Andreas Pfeffel (1674-1748), Christian Engelbrecht (1672-1735), Franz Anton Moser (†1727)
Készült: Bécs, 1701
Technika: rézmetszet
Méret: 210 x 150 mm
Jelzés: Jelezve lent F. Moser delin. Engelbrecht et Pfeffel sc. Vien.
Proveniencia: A pannonhalmi főapát megrendelésére készült, nyomólemezét készítése óta Pannonhalmán őrzik.

Karner Egyed főapát azzal, hogy az altemplom kapuzatait a virágzó barokk korában romanizáló stílusban építtette újjá, félreérthetetlenül jelezte, hogy a szerzetesi élet megújítását a kora középkorban kimunkált eszmei hagyományokra kívánta alapozni. Ennek az eszmei programnak jegyében 1701-ben fényes külsőségek közepette ünnepelte meg monostora fennállásának hét évszázados jubileumát, amelyre emlékérmet veretett, és J. A. Pfeffell, Ch. Engelbrecht és F. A. Moser jó nevű bécsi mesterekkel két emléklapot készíttetett. Az emblémás rézmetszeten az emlékérem két oldalának kompozíciója is megjelenik.