I. Ferenc királynak a magyar bencés rendet visszaállító oklevele

Készült: 1802. március 8.
Technika: pergamen
Méret: 35 x 27 cm

II. József halála után 18 pontban sorolták fel sérelmeiket a rendek, amelyekre az új királytól orvoslást vártak. A király 1802-ben elrendelte a bencés rend, a ciszterci pilis-pásztói apátság valamint a csornai és jászóvári premontrei prépostság visszaállítását. A bencések visszakapták a pannonhalmi főapátságot, a bakonybéli, tihanyi és dömölki apátságot teljes birtokával. Ezután a király kilenc pontban sorolja fel a bencés rendre háruló kötelezettségeket.